Background

Tin tức Alpha7

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

 Sáng ngày 25/06/2023, tại Hội trường Nhà máy điện tử DLG Ansen - Lô I3-06, Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và sự hiện diện của các cổ đông và quý vị đại biểu. Trong đó có ông Bùi Pháp - Cổ đông lớn của Công ty đến tham dự. Tại Đại hội, ông Nguyễn Tân Tiến và ông Nguyễn Đình Trạc – Thành viên của Hội Đồng Quản Trị làm Chủ tọa đoàn, điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Tin tức khác