Background

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

 • Công ty đổi tên sang Công ty Cổ Phần Tập đoàn Alpha Seven.

 • Công ty đổi tên sang Công ty Cổ Phần Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam.

 • Ngày 06/06/2018, Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp 197.573.800.000 đồng của Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai tại Cty TNHH SXTM dịch vụ Đồng Phú Hưng và góp thêm 200.000.000.000 đồng vào Công ty CP ĐTXD Vạn Gia Long. Sau khi hoàn tất việc góp vốn Công ty CP ĐTPT DV CTCC Đức Long Gia Lai sở hữu 7.880.000 CP với tổng mệnh giá 788.000.000.000 đồng chiếm 98,5%  vốn điều lệ tại Công ty CP ĐTXD Vạn Gia Long.

  Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai không ngừng tăng trưởng, đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước khẳng định bản lĩnh doanh nghiệp thông qua hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. 

 • Ngày 10/3/2010, Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đã chính thức niêm yết 1,5 triệu cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, với mã cổ phiếu là DL1.

  Ngày 02/12/2010 , ngày giao dịch đầu tiên của 300.000 Cổ phiếu chia cổ tức để tăng vốn điều lệ Công ty lên 18 tỷ đồng, với mã cổ phiếu là DL1.

  Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 20:3 nhằm tăng vốn điều lệ từ 18 tỷ lên 20.699.940.000 VND

  Chia trả cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 10:2 nhằm tăng vốn điều lệ từ 20.699.940.000 VND lên 24.839.360.000 đồng.

  Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 20:3 nhằm tăng vốn điều lệ từ 24.839.360.000 đồng lên 28.564.540.000 đồng.

  Chia cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 10:1 nhằm tăng vốn điều lệ 28.564.540.000 từ đồng lên 31.420.260.000 đồng.

  Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 số 01-NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ để hoán đổi cổ phần. Vốn điều lệ sau phát hành: 152.816.560.000 đồng

  Chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư cho Cổ đông hiện hữu: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư cho Cổ đông hiện hữu: Với tỷ lệ 100:5,5. Nhằm tăng vốn điều lệ từ 152.816.560.000 đồng lên 168.924.880.000 đồng.

  Số lượng chào bán cổ phiếu ra công chúng đã phân phối: 84.284.865 cổ phiếu, chiếm 99,79% tổng số cổ phiếu được phép chào bán. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu 842.848.650 đồng. Tăng vốn điều lệ từ 168.924.880.000 đồng lên đồng 1.011.773.530.000 đồng. Mua lại vốn góp Công ty TNHH SX-TM-DV Đồng Phú Hưng: 197.573.800.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 98,787%. Mua lại vốn góp Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Vạn Gia Long 5.880.000.000 đồng, tỷ lệ sở hữu 98%.

 • Ngày 29/10/2009, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng.

  Công ty chính thức được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh số 3903000170 do do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 21/12/2007. Được thay đổi lần thứ 16 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900437257 vào ngày 23/11/2017. Tăng vốn điều lệ từ 168.924.880.000 đồng lên 1.011.773.530.000 đồng.

 • Ngày 07/11/2006, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-SGTVT xếp loại Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia lai đạt tiêu chuẩn Bến xe Loại I.

 • Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai, tiền thân là Chi nhánh Bến xe Liên tỉnh Đức Long Gia Lai thuộc Xí nghiệp Tư doanh Đức Long Gia Lai, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3911000152 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 20/12/2005.