Background

Cơ sở hạ tầng - BOT

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Tập đoàn Alpha7  là doanh nghiệp có năng lực hàng đầu Việt Nam về đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Đã được Chính phủ Việt Nam chọn làm nhà đầu tư thi công tuyến đường cao tốc Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14 với tổng mức đầu tư cho các dự án về cơ sở hạ tầng thời điểm hiện tại và các dự án trong tương lai ước tính hàng tỷ USD bằng hình thức BOT, BT, PPP.

CÔNG TY CPCP BOT&BT ĐĂK NÔNG.


CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN