Background

Đầu tư tài chính

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Với thế mạnh về đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động đầu tư. Tập đoàn Alpha7 đang triển khai nhiều hoạt động tư vấn đầu tư và quản lý dự án.


CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN