Background

Năng lượng tái tạo

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Trước những biến đổi khí hậu toàn cầu. Việc chuyển đổi năng lượng tái tạo là một trong những ưu tiên hàng đầu với 4 lợi ích thiết thực:

●  Chủ động nguồn cung cấp năng lượng vô tận, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
●  Là nguồn năng lượng sạch, không gây hiệu ứng nhà kính, không ô nhiễm môi trường, không gây tác động biến đổi khí hậu
●   Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách cho địa phương . 
●   Kích thích đổi mới sáng tạo; giá trị gia tăng cho khu vực.
 


CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN